NMT

 

 

boy-1058829_640NMT is de afkorting van het Neurosequentiële Model van Therapie (Neurosequential Model of Therapeutics ©). Dit model is ontwikkeld door dr. Bruce D. Perry, kinder- en jeugdpsychiater en oprichter van de ChildTrauma Academy in Houston, Verenigde Staten, als aanvulling op de bestaande modellen. Het Neurosequentiële Model wordt momenteel met name toegepast in de VS, Canada en Australië.
Het NMT is een evidence-based practice, wat wil zeggen dat uit onderzoek blijkt dat met het Neurosequentiële Model veelbelovende resultaten worden bereikt.

We weten dat er veel verschillende factoren van invloed zijn op ons gedrag. Onder andere genetische factoren, vroege hechtingservaringen en positieve en negatieve ervaringen in de kindertijd dragen bij tot het huidige functioneren. Met behulp van het NMT reconstrueert de hulpverlener deze individuele (ontwikkelings)route van het kind. TeamNEXT is van mening dat deze aanpak kan bijdragen aan het beter begrijpen van de unieke krachten en kwetsbaarheden van een kind.


De ontwikkeling van het kind – zowel op motorisch, emotioneel, sociaal als cognitief niveau – wordt met het model volledig in kaart gebracht. Het is geen specifiek behandelmodel of -techniek, maar een ‘lens’ waardoor we beter zicht krijgen op de meest passende interventie om het kind, en daarmee het gezin, verder te helpen. Naast de traditionele behandelprogramma’s biedt het ruimte voor interventies die essentieel of therapeutisch kunnen zijn voor de ontwikkeling van het individuele kind zoals bv. psychomotore kindertherapie of sensomotorische integratietherapie. Hoewel dit model nog in de kinderschoenen staat, is het een veelbelovende aanpak waarmee we kinderen met psychische en gedragsproblemen beter kunnen begrijpen en behandelen.