Aanbod

Diagnostiek en advies

Op basis van een diagnostisch onderzoek volgens het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT), geeft TeamNEXT advies aan ouders/verzorgers over de behandeling die het meest aansluit bij de ontwikkelingsfase van hun kind – bijvoorbeeld sensomotorische therapie, muziektherapie, EMDR of cognitieve gedragstherapie. Bij ons onderzoek en advies betrekken we zoveel mogelijk het gehele netwerk rondom het kind. Ook de aanbevelingen voor het therapeutisch proces zijn zowel gericht op de familie als op het individuele kind. Onze diagnostiek en behandeladviezen zijn  gebaseerd op de veilige, positieve relaties van het kind met zijn omgeving en worden uitgevoerd met respect voor de achtergrond en cultuur van kind en ouders.
Meer informatie over deze vorm van diagnostiek vindt u onder het tabblad NMT.

TeamNEXT heeft contact met therapeuten werkzaam in Nederland die kennis hebben van het NMT.

TeamNEXT geeft advies over de juiste timing van behandelingen en kan doorverwijzen naar de therapie die het beste aansluit bij de ontwikkelingsfase van uw kind. Indien nodig kan TeamNEXT contact opnemen met een therapeut in uw eigen omgeving om verder toe te lichten waarom de geadviseerde behandeling passend is voor uw kind en te adviseren over behandelinterventies. Na een half jaar en/of een jaar bieden wij een follow-up om de resultaten te evalueren.   

Sinds juli 2019 bieden wij onze trajecten ook aan voor volwassenen.

Kosten diagnostiek- en adviestraject: vanaf €750,- (excl. reiskosten) Dit is afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige informatie en aanvullende diagnostiek die nodig is.

Intakegesprek zonder verdere diagnostiek: €150,- (excl reiskosten)

Beschrijving diagnostiek- en adviestraject

Aanmeldformulier TeamNEXT

 

Consultatie

Jeugdzorg en GGZ-instellingen kunnen TeamNEXT consulteren voor casuïstiek waarin zij vastlopen of wanneer ze vragen hebben over de juiste timing van interventies. Wij brengen dan de problematiek volgens het NMT in kaart en kunnen de behandelaren adviseren over de interventie die op dat moment het meest passend is. 

Kosten voor consultatie middels het NMT: €500,- (excl. reiskosten)

Formulier Consultatietraject

 

Projecten

TeamNEXT biedt jeugdzorg/GGZ-organisaties op projectbasis haar diensten aan, bijvoorbeeld door een deel van de caseload in kaart te brengen volgens het NMT. De projecten worden in samenwerking met de opdrachtgever vormgegeven en uitgevoerd.

Projecten middels het NMT zijn maatwerk, en daarom zijn de kosten in overleg: info@teamnext.nl

 

Lezingen/workshops

TeamNEXT organiseert eens in de twee maanden (bij voldoende aanmeldingen) een lezing/workshop voor geïnteresseerden in het Neurosequentiële Model. Hierin worden de basisprincipes van hersenontwikkeling, de daarop gebaseerde timing van interventies en het belang van ritme en relaties in de behandeling uitgelegd. Deze theorie dient als basis om het gebruik en de toegevoegde waarde van het Neurosequentiële Model goed te begrijpen.

Kosten voor de workshop: €50,- p.p.

 

Trainingen/opleidingen

TeamNEXT werkt samen met de ChildTrauma Academy om professionals in Nederland op te leiden in het NMT. In het voorjaar van 2020 organiseren wij een ‘NMT-Bootcamp’ als kickstart van het NMT-certificeringstraject.

Lees hier het interview met Roland Verdouw in Spelenderwijs juni 2017

In september 2019 organiseerde TeamNEXT samen met de RINOgroep een congres over het NMT. Collega’s Tony Bloemendaal en Roland Verdouw hebben daarvoor dit interview gegeven

 

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten? Neem dan contact met ons op om u aan te melden.