TeamNEXT

TeamNEXT richt zich op innovatieve diagnostiek en behandelinterventies door gebruik te maken van het Neurosequentiële Model©. Wij willen daarmee bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en in het bijzonder van getraumatiseerde kinderen in Nederland.

px152044

TeamNEXT is een initiatief van professionals binnen de jeugdzorg en -GGZ in Amsterdam. In het team werken een orthopedagoog, systeemtherapeut, kinder- en jeugdpsychiater en een gezondheidszorg(gz)-psycholoog samen met een gedeelde visie. Als eerste in West-Europa maken zij daarbij gebruik van het Neurosequentiële Model (NMT). Dit model biedt een vernieuwend inzicht in psychische, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen bij kinderen en geeft aanknopingspunten voor een op het kind afgestemde behandeling.

 

Vuur kan verwarmen of verteren, water kan dorst lessen of je doen verdrinken, wind kan strelen of snijden. Hetzelfde geldt voor menselijke relaties: we kunnen scheppen en vernietigen, koesteren en terroriseren, elkaar traumatiseren en genezen.

                                                                                                                                                       – Dr. Bruce Perry