TeamNEXT

px152044

 

TeamNEXT richt zich op innovatieve diagnostiek en behandelinterventies door gebruik te maken van het Neurosequentiële Model© en wil daarmee bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en in het bijzonder van getraumatiseerde kinderen in Nederland.

TeamNEXT is een initiatief van young professionals binnen de jeugdzorg en -GGZ in Amsterdam. In het team werken een orthopedagoog, systeemtherapeut, kinder- en jeugdpsychiater en een gezondheidszorg(gz)-psycholoog samen met een gedeelde visie. Als eerste in West-Europa maken zij daarbij gebruik van het Neurosequentiële Model (NMT). Dit model biedt een vernieuwend inzicht in psychische, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen bij kinderen en geeft aanknopingspunten voor een op het kind afgestemde behandeling. TeamNEXT biedt:

Diagnostiek en advies
Gerichte verwijzing voor behandeling
Consultatie
Projecten
Lezingen/workshops

 

Vuur kan verwarmen of verteren, water kan dorst lessen of je doen verdrinken, wind kan strelen of snijden.

Hetzelfde geldt voor menselijke relaties: we kunnen scheppen en vernietigen, koesteren en terroriseren, elkaar traumatiseren en genezen.

                                                                                                                                                       Dr. Bruce Perry